Primo premio

Irene González Roldán

Spagna, 23 anni


Secondo premio

Dmytro Kokoshynskyy

Ucraina, 24 anni


Terzo premio

Louise Acabo

Francia, 22 anni
PREMI


Primo premio € 3.000

Secondo premio € 2.000

Terzo premio € 1.000